02.09.2017

Elbtonal Percussion - Konzert

Konzert im Rahmen des Festival: “Lausanne Capital of Marimba – KALIMA 2017, the 80 years celebration of Keiko Abe!”

Ticket kaufen